Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: ·  κ. Δήμαρχο ·  Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ·  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ·  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στη 14η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 8η του μηνός Ιουνίου, έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Κατανομή ποσού 114.438,08 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2η δόση 2017, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης.

2.   Κατανομή ποσού 30.261,24 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η., κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης.

3.   Καθορισμός τρόπου εκμετάλλευσης του δημοτικού ακινήτου «Αναψυκτήριο» που βρίσκεται στον οικισμό Πολυδενδρίου της Τ.Κ. Εξαλόφου.

4.   Καθορισμός τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτου «Αναψυκτήριο» της Τοπικής Κοινότητας Λαγκαδικίων, Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

5.   Έγκριση διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθειας δύο (2) καινούργιων επιβατικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.944,00 €.

6.   Έγκριση διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντήρηση - επισκευή οχημάτων του Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 238.700,00 €.

7.   Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Σύλλογο Γυναικών Ασκού-Πολυδενδρίου.

8.   Διαγραφή τελών άρδευσης της Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου, από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου, ετών 2001 και 2003.

9.   Εγγραφή αποφοίτων μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά στο 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά.

10.   Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

11.   Έγκριση πρόσληψης προσωπικού (καθορισμός ειδικοτήτων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

12.   Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), λόγω παραίτησης.

13.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Λαγκαδά», (Αριθμ. Μελ. 2/2015, Αριθμ. Έργου 2/2015).

14.   Διάλυση σύμβασης της μελέτης του έργου «Περιβαλλοντική μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων στον οικισμό Λοφίσκου του Δ.Δ. Λοφίσκου του Δήμου Βερτίσκου» (Αριθμ. προεκτ. αμοιβής Τ.Υ.Δ.Κ. 13/2008).

15.   Διάλυση σύμβασης της μελέτης του έργου «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων οικισμού Λοφίσκου» (Αριθμ. προεκτ. αμοιβής Τ.Υ.Δ.Κ. 15/2008).

16.   Διάλυση σύμβασης της μελέτης του έργου «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων οικισμού Αρετής στο Δ.Δ. Λοφίσκου του Δήμου Βερτίσκου» (Αριθμ. προεκτ. αμοιβής Τ.Υ.Δ.Κ. 126/2009).

17.   Ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ.Ε.Η. στο πολλαπλό του Δήμου και εξόφληση αυτών.

18.   Έγκριση ή μη διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης εγκαταλελειμμένου ξενώνα στη Γερακαρού.

19.   Αναμόρφωση (9η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017.

20.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 76/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.

21.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 77/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.

22.   Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων λήξης εκκαθάρισης της 21-04-2017 και παραλαβή από το Δήμο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης - ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της Επιχείρησης «Κοινοτική Επιχείρηση Χώρων Πολιτιστικών Λειτουργιών Βερτίσκου».

23.   Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) - Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) και του Δήμου Λαγκαδά για την «Αποκατάσταση φθορών για τη λειτουργία Αρδευτικού Δικτύου του Δήμου Λαγκαδά με την προμήθεια νέου εξοπλισμού» προϋπολογισμού 45.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (DS_14_2017.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top