Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Καθορισμός των όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου.

2.    Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου από δύο (2) υπαλλήλους του Δήμου Λαγκαδά και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00€.

3.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 422,84€ για δικηγορική αμοιβή (σχετ. 187/2016 απόφαση Ο.Ε.)

4.    Ανάκληση ποσού 347,20€ της υπ΄αρ. 24/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

5.    Ανάκληση ποσού 266,23€ της υπ΄αρ. 124/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

6.    Ανάκληση ποσού 600,00€ της υπ΄αρ. 103/20177 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

7.    Ανάκληση ποσού 14.115,00€€ της υπ΄αρ. 37/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

8.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 548,08€ για επισκευή του ΚΗΙ 7841 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.          

9.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.232,00€ για επισκευή του ΚΗΟ 8636 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.          

10.Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «ελαστικών για τις ανάγκες των τροχοφόρων οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Λαγκαδά» προϋπολογισμού 59.966,40€, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης  και διάθεση πίστωσης ποσού 59.966,40€.

11.Έγκριση γενομένων δαπανών πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 134/2016 απόφαση Ο.Ε.) και διάθεση πίστωσης ποσού 930,36€

12.Ενημερωτικό έγγραφο της Δ/νσης Ο.Υ. για την υπ΄αρ. 123/2017 Π.Α.Υ.

13.Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. Α5499/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης τμήμα Θ΄Μονομελές.

14.Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. Α727/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης τμήμα Θ΄Μονομελές.

15.Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. Α1561/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης τμήμα Ε΄Μονομελές.

16.Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. Α795/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης τμήμα Θ΄Μονομελές.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (prosklisi_21.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top