Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.327,97€ για την επέκταση  ΦΟΠ με την τοποθέτηση τριών στύλων και φωτιστικών σωμάτων, καθώς και για τη μετέπειτα ηλεκτροδότηση στη Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά (σχετική η υπ΄αρ. 43/2017 απόφαση Δ.Σ.)

2.    Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.437,02€ για την επέκταση  ΦΟΠ με την τοποθέτηση τεσσάρων στύλων και φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά (σχετική η υπ΄αρ. 30/2017 απόφαση Δ.Σ.)

3.    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού & παρελκόμενων ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.765,60€, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης ποσού 19.765,60€ για την.

4.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.378,88€ για επισκευή του ΚΗΟ 8737 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

5.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.242,60€ για επισκευή του ΚΗΟ 8636 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

6.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.447,20€ για επισκευή του ΚΗΙ 7841 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

7.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.798,92€ για επισκευή του ΚΗΟ 8718 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

8.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 35.857,07€ για (Γ' μέρος) για την επιχορήγηση – χρηματοδότηση της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. από το Δήμο Λαγκαδά για το έτος 2017.

9.    Ανάκληση ποσού 17.732,00€ της υπ΄αρ. 23/2017 απόφασης Ο.Ε. και ψήφιση πίστωσης ποσού 17.732,00€ για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και ρεμάτων στη Δ.Ε. Λαγκαδά από βιοαποδομήσιμα απόβλητα (κλαδιά και φυτά).

10. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσία Ιατρού Εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Λαγκαδά, προϋπολογισμού 6.730,48€, για ένα έτος και διάθεση πίστωσης ποσού 3.996,84€.

11. Έλεγχος υλοποίησης A' τριμήνου του έτους 2017 και υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

12. Ενημέρωση σχετικά με το από 11-4-2017 και αρ. πρ. 11716/2017 ηλεκτρικό ενημερωτικό μήνυμα πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου.

13. Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. 4498/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

14. Ενημέρωση  σχετικά με την υπ΄αρ. Π.Κ.Δ.9/2017 αποφ. (Πρακτικά Κατάργησης Δίκης) Του Διοικητικού Εφετείου  Θεσσαλονίκης.  

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe_16-2017.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top