Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 129,21€ για εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε. έτους 2016 (3η κατάσταση).

2.    Ανάκληση ποσού 24,80€  της υπ΄αρ. 161/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (σχετική απόφαση Ο.Ε. 65/2017).

3.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 588,00€ για δικηγορική αμοιβή.

4.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην με αρ. καταθ. 4435/2015 έφεση κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 357,12€.

5.    Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών ελέγχου και συναφών αναλωσίμων για τα συνεργεία συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά, προϋπολογισμού 4.685,34€.

6.    Σύνταξη και έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου  - κρασπέδων – πλακοστρώσεων Δ.Ε. Ασσήρου, Βερτίσκου και Λαχανά, Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» προϋπολογισμού 70.000,00€ και ψήφιση πίστωσης ποσού 70.000,00€.

7.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.959,46€ για την πληρωμή κεφαλαίου δικαστικών εξόδων και νόμιμου τόκου για την εκτέλεση της 1183/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης – (Ειδική Διαδικασία Εργατικών διαφορών)(σχετ. απόφαση  Ο.Ε. 86/2017).

8.    Σύνταξη και έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου : «Διαμόρφωση wc στη Δημοτική Αγορά Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά» προϋπολογισμού 21.300,00€ και ψήφιση πίστωσης ποσού 21.300,00€.

9.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για τη σύνταξη και κατάθεση δικογράφου παραίτησης από την υπ΄αρ. 148/14-1-2016 έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

10. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.218,91€ για την τοποθέτηση δύο στύλων και φωτιστικών σωμάτων  στην Δ.Κ. Ασσήρου (σχετική η υπ΄αρ. 6/2017 απόφαση Δ.Σ.)

11. Λήψη απόφασης επί ενημέρωσης των υπηρεσιών του Δήμου επί της υπ΄αρ. 63/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

12. Λήψη απόφασης επί ενημέρωσης των υπηρεσιών του Δήμου επί της υπ΄αρ. 62/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE13.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top