Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.      Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

2.    Έγκριση πρακτικού φανερής προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) Τ.Κ. Ασκού.

3.    Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου, Δ.Ε. Καλλινδοίων, Δήμου Λαγκαδά.

4.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετική η υπ΄ αρ. 662/2016 απόφαση Ο.Ε.)

5.    Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 921,54€ για την αύξηση ισχύος στο δημοτικό στάδιο της Τ.Κ. Όσσας του Δήμου Λαγκαδά (σχετική η υπ΄αρ. 185/2015 απόφαση Δ.Σ.)

6.    Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.109,86€ για την τοποθέτηση ενός στύλου και ενός απλού φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Λοφίσκου (σχετική η υπ΄αρ. 172/2015 απόφαση Δ.Σ.)

7.    Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.109,86€ για την τοποθέτηση ενός στύλου και ενός απλού φωτιστικού σώματος στην Δ.Κ. Λαγκαδά (σχετική η υπ΄αρ. 171/2015 απόφαση Δ.Σ. & 389/2015 απόφαση Ο.Ε.)

8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.278,06€ για την παροχή υπηρεσίας «Επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου της Δ.Ε. Ασσήρου».

9.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.438,88€ για την παροχή υπηρεσίας «Επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου της Δ.Ε. Λαγκαδά».

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.498,84€ για την παροχή υπηρεσίας «Επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου της Δ.Ε. Σοχού».

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE9.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top