Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

 

Τίτλος έργου:

«Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά»

Συνοπτική περιγραφή:

Το έργο αφορά στην πλήρη κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Ζαγκλιβερίου, το οποίο είναι βαρυτικό και έχει συνολικό μήκος 22,8χλμ και την κατασκευή του βαρυτικού αγωγού μεταφοράς έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, μήκους 0,8χλμ.

Πρόκειται για το Υποέργο 2 της Πράξης «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά».

Το έργο είναι αναγκαίο για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών που έχει για τα εδάφη και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της ευρύτερης περιοχής του έργου η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη τακτική της διάθεσης λυμάτων σε απορροφητικούς βόθρους. Το έργο επίσης θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που θα χρησιμοποιούν το δίκτυο αποχέτευσης και θα απολαμβάνουν ένα καθαρό περιβάλλον. Το αποχετευτικό σύστημα μιας περιοχής αποτελεί στοιχείο πολιτισμού και ως εκ τούτου, θα συμβάλλει και στην κοινωνική αναβάθμιση των κατοίκων. Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι οι 2.500 ισοδύναμοι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης της Πράξης:

5.720.273,80 €

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ESPA_APOXETEUSI_ZAGKLIBERIOU.pdf)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top