μενού

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

 

Η Πράξη «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά» περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα:

Υποέργο 1 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά».

Αφορά την κατασκευή Ε.Ε.Λ. με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων.

Υποέργο 2 «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά».

Αφορά την κατασκευή του εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης.

Υποέργο 3 «Εργασίες αρχαιολογίας».

Αφορά τις αρχαιολογικές εργασίες κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.

Υποέργο 4 «Δαπάνη σύνδεση με δίκτυο της ΔΕΗ».

Αφορά δαπάνες ηλεκτροδότησης ΔΕΗ της ΕΕΛ.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης της Πράξης:

5.720.273,80 €

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Τίτλος έργου (Υποέργο 2) :

«Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά»

Συνοπτική περιγραφή:

Το έργο αφορά στην πλήρη κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Ζαγκλιβερίου, το οποίο είναι βαρυτικό και έχει συνολικό μήκος 22,8χλμ και την κατασκευή του βαρυτικού αγωγού μεταφοράς έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, μήκους 0,8χλμ.

Πρόκειται για το Υποέργο 2 της Πράξης «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά».

Το έργο είναι αναγκαίο για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών που έχει για τα εδάφη και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της ευρύτερης περιοχής του έργου η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη τακτική της διάθεσης λυμάτων σε απορροφητικούς βόθρους. Το έργο επίσης θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που θα χρησιμοποιούν το δίκτυο αποχέτευσης και θα απολαμβάνουν ένα καθαρό περιβάλλον. Το αποχετευτικό σύστημα μιας περιοχής αποτελεί στοιχείο πολιτισμού και ως εκ τούτου, θα συμβάλλει και στην κοινωνική αναβάθμιση των κατοίκων. Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι οι 2.500 ισοδύναμοι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου.

Τίτλος έργου (Υποέργο 1):

«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά».

Συνοπτική περιγραφή:

Το έργο αφορά στην κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 2500οικ με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων, που αποτελείται από Πρωτοβάθμια Επεξεργασία, Δευτεροβάθμια Επεξεργασία και Επεξεργασία ιλύος.

Πρόκειται για το Υποέργο 1 της Πράξης «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά». Η διαδικασία δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ESPA_APOXETEUSI_ZAGKLIBERIOU.pdf)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top