μενού

Αξιότιμοι κυρίες/ κύριοι

Ο Δήμος Λαγκαδά διοργανώνει τη 2η Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου με σκοπό παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης κινητικότητας, καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Το συγκεκριμένο έργο εκπονείται μέσα από σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας, η οποία έχει ανατεθεί από τον Δήμο στην εταιρεία CONSORTIS. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με ημερομηνία έναρξης την 28/01/2019.

Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη του Λαγκαδά, προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.

Tα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι ωφέλειες από την εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής,

  • στη μείωση του κόστους μετακίνησης και του εξωτερικού κόστους,

  • στη συμμετοχή στη βελτίωση της υγείας των κατοίκων και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος,

  • στη βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας,

  • στην αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων,

  • στην προώθηση των δημοσίων συγκοινωνιών,

  • στην υποστήριξη στην εκπόνηση καλύτερων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού κλπ.

Ως εκ τούτου, τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων τοπικής και της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων φορέων για την στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σημαντική παράμετρος στη διαμόρφωση του Στρατηγικού αυτού Σχεδίου είναι η συμμετοχή των διαφόρων θεσμικών ή άλλων φορέων που έχουν κάποιο ρόλο να διαδραματίσουν στα θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης του Δήμου.

Η υποβολή τυχόν προτάσεων καθώς και σκέψεων σχετικά με το αντικείμενο της εκδήλωσης θα συνεισφέρει σημαντικά στην πληρέστερη και ταχύτερη εξέταση όλων των θεμάτων που θα θιγούν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην:

κ. Μουρταζή Χαρούλα, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λαγκαδά, τηλ. 23943 30237.

Ή μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό σύνδεσμο:

http://www.lagadas.gr/index.php/enimeroseis/svak

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_2η_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΑΑ) (1).pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_2η_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΑΑ) (1).pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top