μενού

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ –

ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

Φυσικό Αέριο στην πόλη του Λαγκαδά