ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                      

     ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ/νση Ν. Παπαγεωργίου 2

Τ.Κ. 57 200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ                        

                                                                                          ΠΡΟΣ

                                                                              Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής    

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ».

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α').

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. 1.Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του οδικού δικτύου του Δήμου Λαγκαδά ενόψει χειμερινής περιόδου 2019-2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 82137,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.
  2. 2.Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού– Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του ν.4412/2016.
  3. 3.Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας για τμήμα συνολικής δημοτικής έκτασης εμβαδού 0,51τ.μ. που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0502032 στην αρ. 93 πράξη εφαρμογής Λαγκαδά.

                                                           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                             Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Πίνακας αποδεκτών:

1. Αναστασιάδης Ιωάννης

2. Ανδρεάδου Ελπινίκη

3. Δοϊρανλής Πέτρος

4. Μπάσιας Σταύρος

5. Μπίκας Κωνσταντίνος

6. Πατσιαλάς Αλέξανδρος

7. Τζανής Μιχαήλ

8. Τζιαμπάζης Θεόδωρος

Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο Λαγκαδά

                       κα. Γενική Γραμματέα

                       κ. Αντιδημάρχους Δήμου Λαγκαδά

                       κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Λαγκαδά

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (PROSKLISI (AA).pdf)PROSKLISI (AA).pdf 117 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.