Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π ΟΙΙ Η Σ Η

Προς:  κ. Δήμαρχο

 Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 Προέδρους Κοινοτήτων

 Συντονιστή τηλεδιασκέψεων

Σας γνωρίζουμε ότι η 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, που, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44908/12-11-2020 πρόσκληση της Προέδρου του, ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), την 16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

                                                                                                       Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι,

λόγω κοίμησης του Μητροπολίτη πρώην Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Κυρού Ιωάννου, η εξόδιος ακολουθία και ταφή του οποίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 16-11-2020 Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 107/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), όπου ορίζεται ότι «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής.

Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίηση της», η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03- 2020), την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19:00, με τα ίδια θέματα συζήτησης που αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 44908/12-11-2020 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (NEA_SYNEDRIASH.pdf)NEA_SYNEDRIASH.pdf 143 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.