Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά του μήνα Απριλίου 2020 Πατήστε ΕΔΩ


Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά του μήνα Μαρτίου 2020 Πατήστε ΕΔΩ

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά του μήνα Φεβρουαρίου 2020 Πατήστε ΕΔΩ

Δημοσίευση των στοχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά του μήνα Ιανουαρίου 2020 - Πατήστε ΕΔΩ