Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε είδος ξεχωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και μεταφοράς αδρανών υλικών, προϋπολογισμού 49.872,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.220,00, ΦΠΑ: 9.652,80).

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf 363 kB
Download this file (Μελέτη.pdf)Μελέτη.pdf 360 kB
Download this file (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf 204 kB
Download this file (ΤΕΥΔ.pdf)ΤΕΥΔ.pdf 883 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.