ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 175.000,00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

                                                                                           Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ’’, προϋπολογισμού 175.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 141.129,03 € - ΦΠΑ: 33.870,97 €)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.