Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για κάθε ένα από τα τέσσερα μηχανήματα-οχήματα ξεχωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ’’, προϋπολογισμού 376.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 303.225,80 € - ΦΠΑ: 72.774,20 €).

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.