Πρόεδρος: Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Μέλη:

1. Προκοπίδης Γεώργιος

2. Τζανής Μιχάλης

3. Πατσιαλάς Αλέξανδρος

4. Μπίκας Κωνσταντίνος

5. Ανδρεάδου Ελπινίκη

6. Αναστασιάδης Ιωάννης

7. Μπάσιας Σταύρος

8. Τζιαμπάζης Θόδωρος

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Κοτσώνη Ελισσάβετ

2. Σαρίκου Αννα

3. Πετρίδης Αναστάσιος

4. Κριτόπουλος Χαράλαμπος

5. Τσουκάνης Αθανάσιος

6. Κούκος Γεώργιος 

 
 

Πρόεδρος: Τζανής Μιχάλης

Αντιπρόεδρος: Πατλιάκας Εμμανουήλ

Μέλη:

1. Δοϊρανλής Πέτρος

2. Κοτσώνη Ελισσάβετ

3. Τσαγκαλίδης Ελευθέριος

4. Βαρβαλιός Βασίλειος

5. Κριτόπουλος Χαράλαμπος

6. Κυριακούδης Θεοχάρης

7. Κουλτούκη Μαρία

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Ξενιτίδης Γεώργιος

2. Αναστασιάδης Νικόλαος

3. Δημητριάδης Βασίλειος

4. Αδαμούδη Αναστασία

5. Μπέφα Σοφία

6. Κούκος Γεώργιος

 

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Πρόεδρος: Πατσιαλάς Αλέξανδρος

Αντιπρόεδρος: Μπίκας Κωνσταντίνος

Μέλη:

1. Πετρίδης Αναστάσιος

2. Σεπιάδης Γεώργιος

3. Σεχίδου Όλγα

4. Τσόνα Αθηνά

5. Βασιλειάδης Σωτήριος

6. Κακοκάλα Ελένη

7. Τσιντσίνη Χριστίνα

8. Χατζηαγόρου Αριστέα.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Πατλιάκας Εμμανουήλ

2. Τσαγκαλίδης Ελευθέριος

3. Δημητριάδης Βασίλειος

4. Κυριακούδης Θεοχάρης

5. Βασαρμίδου Κωνσταντίνα

6. Καρακατσιάνη Βασιλική

7. Κεντρωτής Πέτρος

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Πρόεδρος: Μπίκας Κωνσταντίνος

Αντιιπρόεδρος: Πατσιαλάς Αλέξανδρος

Μέλη:

1. Κυριακούδης Θεοχάρης

2. Σεπιάδης Γεώργιος

3. Σαρίκα Ζηκούλη Μαρία

4. Καλαϊτζή Χρυσάνθη

5. Τσιναρίδης Ανδρέας

6. Μεσκούρτι Αρμάντο

7. Χατζόπουλος Δημήτριος

8. Ροφαλίκος Γεώργιος

9. Κουκουτζέλη Αναστασία

10. Αγγελούδη Ελένη

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Μπρατάνης Αστέριος

2. Μόσχου Σακονίδου Μαρία

3. Καμπέρη Μάγδα

4. Μπαντή Δομνίκη

5. Στάθη Σταυρούλα

6. Αντωνιάδου Ιωάννα.