Αναστασιάδης Νικόλαος

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, με θητεία έως και την 1-9-2020