Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, με αρμοδιότητες στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και αρμοδιότητες του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (87 Α’) για την Οικονομική Επιτροπή , με θητεία έως και την 1-9-2020.