Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών


Προκοπίδης Γιώργος

Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας


Τζανής Μιχάλης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας


Δοϊρανλής Πέτρος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης


Αναστασιάδης Νίκος

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού


Ελισσάβετ Κοτσώνη

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Αθλητισμού


Σαρίκου Αννα

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, αρμόδια για τη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων