Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Λαγκαδά, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

 

Πληροφορίες και αίτηση επισυνάπτονται παρακάτω:  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατόπιν της υπ΄ αρ. 52878 ΦΕΚ 3485/Β/22-8-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»,  για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, οι φορείς αναζητούν αυτεπαγγέλτως τη σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές, προκειμένου για την κατάταξη των υποψηφίων και ως εκ τούτου οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια αναφορικά με την επιβεβαίωση του αριθμού των αιθουσών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. 29.950/20-08-2020 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020(ΑΔΑ:Ω8ΧΤΩΛΛ-Ε35) του Δήμου Λαγκαδά

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.