Όπως ανακοινώνει η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Λαγκαδά, δημοσιεύτηκε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).
Οι ιστοσελίδες πρόσβασης στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες:
• Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr
• Ιστοσελίδα Έργου http://kentradiaviou.gr

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
• http://mis.inedivim.gr.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται:
από 15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση:
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ 111 43 Αθήνα (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος).