Ο Δήμος Λαγκαδά ενημερώνει τους επαγγελματίες της εστίασης που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του δήμου ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για δωρεάν παραχώρηση επιπλέον τετραγωνικών μέτρων δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 15/06/2020 στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων του Δήμου Λαγκαδά.  

 

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά στο συνημμένο αρχείο.