Σε απολογισμό των δράσεων και των ενεργειών που έλαβε ο Δήμος Λαγκαδά στη διάρκεια αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του Covid-19 προχώρησε η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά.

Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που έγιναν από το Δήμο Λαγκαδά είναι οι εξής:

 1. Έκδοση απόφασης Δημάρχου για τη συγκρότηση επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά κατά της διασποράς του ιού. (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Γεν. Γραμματέας).
 2. Δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού enimerosi@lagadas.gr με σκοπό την άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων και των εκπροσώπων των νομικών προσώπων του Δήμου.
 3. Κοινοποίηση μέσω του enimerosi@lagadas.gr της ενημερωτικής εγκυκλίου σχετικά με τους κανόνες τήρησης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και τήρησης αποστάσεων.
 4. Κοινοποίηση μέσω του enimerosi@lagadas.gr της ενημερωτικής εγκυκλίου σχετικά με την προστασία των ευπαθών ομάδων και των υπαλλήλων του Δήμου.
 5. Έκδοση ενημερωτικού υπηρεσιακού σημειώματος από την προϊσταμένη διοικητικών υπηρεσιών για τη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού καθώς και έκδοση βεβαιώσεων μετάβασης στους υπαλλήλους από και προς την εργασία.
 6. Συνεχή ενημέρωση των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και ανάρτηση αφισών στα δημοτικά κτίρια καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες.
 7. Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου και Πρόεδρων δημοτικών επιχειρήσεων για τον περιορισμό στην προσέλευση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες με συγκεκριμένο ωράριο εργασίας.
 8. Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για άμεση προμήθεια υγειονομικού υλικού και ΜΑΠ στις υπηρεσίες του Δήμου και στις σχολικές μονάδες με παράλληλη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του υλικού.
 9. Έκδοση αποφάσεων των αρμόδιων Αντιδημάρχων και των Προέδρων των δημοτικών επιχειρήσεων για απολυμάνσεις σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, αθλητικά κέντρα.
 10. Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου και των Προέδρων των δημοτικών επιχειρήσεων για αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ, παιδικών χαρών, φιλαρμονικών και δημοτ. βιβλιοθηκών.
 11. Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου και των Προέδρων των δημοτικών επιχειρήσεων για αναστολή λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων με ταυτόχρονη άρση παραχώρησης σχολικών μονάδων για διοργάνωση εκδηλώσεων.
 12. Έκδοση απόφασης του Δ.Σ των Λουτρών για αναστολή λειτουργίας των Λουτρών.
 13. Έκδοση ενημερωτικού υπηρεσιακού σημειώματος από την προΐσταμένη διοικητικών υπηρεσιών για την τήρηση βιβλίων επισκεπτών σε όλα τα δημοτικά κτίρια (Δημαρχείο, εργοτάξιο, ΚΕΠ, τεχνική υπηρεσία ,πολεοδομία, κοινωνικές υπηρεσίες).
 14. Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για εκ περιτροπής εργασία και εργασία εξ’ αποστάσεως των υπαλλήλων του Δήμου με πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης.
 15. Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για ορισμό συντονιστή τηλεδιάσκεψης.
 16. Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου και των Προέδρων των δημοτικών επιχειρήσεων για ορισμό συντονιστή των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου και του ΝΠΔΔ της ΥΚΠΑΑΠ.
 17. Κοινοποίηση μέσω του enimerosi@lagadas.gr της ενημερωτικής εγκυκλίου σχετικά με την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημοσίου.
 18. Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και την άμεση ενημέρωση λειτουργίας των συλλογικών οργάνων.
 19. Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για την απασχόληση προσωπικού σε άλλες συναφείς υπηρεσίες του Δήμου.
 20. Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για τη ματαίωση όλων των κοινωνικών εκδηλώσεων (παρελάσεων ,θρησκευτικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών ημερίδων,)
 21. Έκδοση απόφασης Δημάρχου για τον ορισμό υπαλλήλου με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών με ταυτόχρονη δημιουργία αρχείου μουσικής.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ COVID.pdf)ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ COVID.pdf 102 kB