μενού

Γενικές Πληροφορίες

Δυνατότητες δικτύου

¦ Ελεύθερη πρόσβαση στο Internet
¦ Δημιουργία μητροπολιτικού δικτύου και μελλοντική διασύνδεσή του με άλλα (π.χ. TWMN, Thessaloniki Wireless κλπ)
¦ Ανάπτυξη VoIP τηλεφωνίας και video streaming.
¦ Ανάπτυξη περιεχομένου στα πλαίσια του e-Government (συνεδριάσεις Δημ. Συμβουλίου, αναζήτηση εγγράφων, online αιτήσεις κλπ).
Δομή Ασύρματου Δικτύου
Αρχική εγκατάσταση τεσσάρων κόμβων,  αποτελούμενη από:
¦ κεντρικό κόμβο, με access point 2,4GHz με ισοτροπική (Omni) κεραία 9 dbi.
¦ κεντρικό κόμβο back bone 5GHz με ισοτροπική (Omni) κεραία  12 dbi.
¦ περιφερειακούς κόμβους, με διπλό access point 2,4GHz & 5GHz με ισοτροπικές (Omni) κεραίες 9 dbi & κατευθυντικές (Grid) 12 dbi  αντίστοιχα.
¦ κεντρικό server με ΑΑΑ, firewall, parental control, e.t.c.

Χαρακτηριστικά πρόσβασης

¦ Ανώτερη ταχύτητα 650kbps
¦ Κατώτερη ταχύτητα 300kbps
¦ Πρόσβαση HTTP, HTTPS, SMTP, FTP.
¦ Αποκλεισμός πρόσβασης σε online games, δίκτυα P2P, torrents, sites με προσβλητικό ή βίαιο περιεχόμενο.

Διαδικασία πρόσβασης

¦ Απόκτηση κωδικών από το Δημοτικό Κατάστημα.
¦ Εύρεση του κοντινότερου κόμβου με την ενεργοποίηση της ασύρματης κάρτας δικτύου σας (η οποία είναι ήδη ενσωματωμένη σε όλα τα σύγχρονα laptops)

Κόμβοι - Κάλυψη Δικτύου

Η κάλυψη του Ασύρματου Δικτύου Λαγκαδά, είναι συνεχώς εξελισσόμενη, και ανανεώνεται με την προσθήκη νέων κόμβων.

Σε πρώτη φάση, λειτουργούν κόμβοι, οι οποίοι βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

¦ Δημαρχείο Λαγκαδά
¦ ΚΑΠΗ
¦ Νεκροταφεία
¦ Οικοδομή στην Αγ. Χριστοφόρου 1 (πλησίον ΟΑΕΔ)
¦ Συμβολή οδών Γρηγοριάδη και Καραγιοβάννη
¦ Οδός Λουτρών
¦ Υδραγωγείο ΔΔ Λαγυνών
Σύντομα, θα προστεθούν νέοι κόμβοι οι οποίοι θα επεκτείνουν την κάλυψη του δικτύου σε όλη την πόλη του Λαγκαδά, αλλά και στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους κόμβους του δικτύου στο Google Maps.
(κάντε κλικ επάνω σε κάθε Placemark για να δείτε την ονομασία του SSID)


Παρακάτω, βλέπετε μία συνοπτική τοποθεσία των κόμβων:

Απόκτηση κωδικών

 

Διαδικασία

  Η διαδικασία απόκτησης κωδικών είναι πολύ απλή.
Θα πρέπει να έρθετε στο Δημαρχείο, με την Αστυνομική σας Ταυτότητα, από την είσοδο απέναντι από την Εθνική Τράπεζα.
Αφού ανεβείτε στο 1ο όροφο, θα πάτε στο Γραφείο Πληροφορικής, απ'όπου θα σας δωθούν κωδικοί, έχοντας προηγουμένως καταγράψει τα στοιχεία σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Οι κωδικοί που θα πάρετε είναι απόλυτα προσωπικοί και δεν θαπρέπει να τους κοινοποιείτε σε κανένα.Αντικατάσταση κωδικών δεν παρέχεται (προς το παρόν - μελλοντικά θα μπορείτε να επιλέγετε το δικό σας password, το οποίο θα μπορείτε να το αλλάζετε μόνοι σας όσο συχνά επιθυμείτε).

Όροι Χρήσης

 

Με τη σύνδεσή σας στο ασύρματο δίκτυο, θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης που περιγράφονται παρακάτω.

¦ Ο Χρήστης ευθύνεται και εξασφαλίζει ότι η υπηρεσία χρησιμοποιείται σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη.

¦ Η σύνδεσή σας παρέχεται ως έχει. Δεν πηγάζει κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση προς το Δήμο σχετικά με την παροχή αυτή.

¦ Η διαθεσιμότητα της πρόσβασης δεν είναι εγγυημένη. Ο Δήμος μας κάνει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη πρόσβαση σας.

¦ Η κάλυψη του ασύρματου δικτύου επεκτείνεται συνεχώς. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για τη δυνατότητα σύνδεσή σας από το επιθυμητό σημείο πρόσβασης, σε συνεργασία με τεχνικούς επιλογής σας πριν προβείτε σε αγορά του σχετικού εξοπλισμού.

¦ Η ταχύτητα πρόσβασης σας δεν είναι εγγυημένη και εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες (το επιθυμητό σημείο πρόσβασή σας, την απόστασή σας από κάποιο κόμβο μας, τον αριθμό των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα, την τρέχουσα πραγματική ταχύτητα και τον φόρτο της δικής μας γραμμής καθώς και του κόμβου του ΟΤΕ).

¦ Ο Χρήστης οφείλει να μην παραβιάζει ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2251/94 "Περί προστασίας καταναλωτών", του ν. 2121/92 για την πνευματική ιδιοκτησία, του ν. 2472/97 για την προστασία των δεδομένων και το ν. 2774/1999 για την προστασία των δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, και αντίστοιχες Οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών κ.λ.π.

¦ Περαιτέρω απαγορεύεται να διακινεί παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, να τοποθετεί και αποστέλλει ϊομορφικά προγράμματα, να διακινεί πορνογραφικό και βίαιο περιεχόμενο, να επιδίδεται σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα του Δήμου Λαγκαδά ή τρίτων, η μαζική αποστολή μη ζητηθείσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για εμπορικούς ή μη σκοπούς (spamming) ή την παράλειψη πράξεων που απαγορεύουν την αποστολή spamming.

¦ Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε δημοσιοποιούμενη πολιτική χρήσης των υπηρεσιών και του δικτύου του Δήμου Λαγκαδά. Σε περίπτωση που ο Δήμος Λαγκαδά ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του ΧΡΗΣΤΗ, ο τελευταίος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της και ο Δήμος Λαγκαδά δικαιούται να τον καλεί ως δικονομικό εγγυητή στις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων ή της Ε.Ε.Τ.Τ.

¦ Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι το ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι ανοικτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του, ότι οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου και των κωδικών του στοιχείων (Όνομα Χρήστη, Κωδικός Πρόσβασης) από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα. Οφείλει να απομνημονεύει τα στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού, να μην τον αναγράφει σε αντικείμενα που μεταφέρει ή καθιστά προσιτά σε τρίτους, ούτε να επιτρέπει τη χρήση των κωδικών του στοιχείων από άλλους.

¦ Λόγω της φύσης του ασύρματου δικτύου, αποφύγετε την αποστολή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (PIN, αριθμούς πιστωτικών καρτών, κωδικών πρόσβασης κλπ) χωρίς να είναι ενεργοποιημένο το αντίστοιχο πρωτόκολλο ασφαλείας (https , ftps κλπ).

¦ Με την είσοδό σας στο Ασύρματο δίκτυο, αποδέχεστε ότι ανήκετε σε ένα κοινό δίκτυο με άλλους χρήστες. Προσοχή λοιπόν στους φακέλους και τα αρχεία που έχετε κοινόχρηστα. Συνιστάται η εγκατάσταση ενός firewall στον Η/Υ σας (περισσότερα στην κατηγορία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ).

¦ Τεχνική υποστήριξη ΔΕΝ παρέχεται από το Δήμο. Παρακαλούμε απευθύνεστε στο Δήμο μόνο εάν το πρόβλημα οφείλεται σε κόμβο του δικτύου μας. Ώρες επικοινωνίας: 09.00-15.00 για τις καθημερινές. Τηλ 23943 30227

Απαραίτητος Εξοπλισμός

 

Λύση 1η (~15-20 Euros)

Η πρώτη λύση είναι και η πιο οικονομική.
Χρειάζεστε, ένα υπολογιστή με  ενσωματωμένη ασύρματη κάρτα δικτύου.

 Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη σύνδεσης είναι:

¦ η πολύ μικρή απόσταση από τον κόμβο
¦ η οπτική επαφή με τον κόμβο ΧΩΡΙΣ την ύπαρξη εμπόδιων (φυτά, τσιμέντο, σίδερο κτλ)

 

 Λύση 2η (~20-30 Euros)
 

 Είναι λιγότερο οικονομικός τρόπος και υπάρχουν απώλειες στο σήμα.
Χρειάζεστε μία ασύρματη κάρτα δικτύου που να λειτουργεί στο πρωτόκολλο IEEE 802.11b και να υποστηρίζει την σύνδεση εξωτερικής κεραίας.
 

Απαραίτητα υλικά:

 

¦ Μία εσωτερική (φορητή) κατευθυντική κεραία
¦ Το απαραίτητο καλώδιο σύνδεσης της ασύρματης κάρτας δικτύου με την κεραία. Το καλώδιο είναι μικρό σε μήκος (το πολύ 5 μέτρα) και πολύ λεπτό.

 

 

Λύση 3η (~45-50 Euros)

Ακόμη λιγότερο οικονομικός τρόπος και υπάρχουν πάλι απώλειες στο σήμα.
Μία ασύρματη κάρτα δικτύου που να λειτουργεί στο πρωτόκολλο IEEE 802.11b και να υποστηρίζει την σύνδεση εξωτερικής κεραίας.

Απαραίτητα υλικά: 


 ¦ Μία ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (στο μπαλκόνι) κατευθυντική κεραία 
 ¦ Το απαραίτητο καλώδιο σύνδεσης της ασύρματης κάρτας δικτύου με την κεραία με μήκος <5m [Το καλώδιο αυτό είναι πολύ πιο χοντρό και πρέπει να βρεθεί τρόπος για να εισέλθει στον εσωτερικό χώρο του οικήματος (συνήθως απαιτεί τρύπα  σε κάποιο τοίχο ή τζάμι)

Λύση 4η (~80-150 Euros)

Αυτός ο τρόπος είναι πιο ακριβός από τους προηγούμενους, αλλά έχει περισσότερα πλεονεκτήματα.

Απαιτεί:


¦ Μία εξωτερική συσκευή ασύρματου δικτύου (Wireless bridge) που να λειτουργεί στο πρωτόκολλο IEEE 802.11b και να υποστηρίζει την σύνδεση εξωτερικής κεραίας

 ¦ Ένα υδατοστεγές κουτί, για την προστασία του Access Point- Bridge, από τις καιρικές συνθήκες

¦ Μία κατευθυντική κεραία

¦ Καλώδιο δικτύου (UTP) για την μεταφορά των δεδομένων από την εξωτερική συσκευή (Access Point) στον υπολογιστή 

 
¦ Κάρτα δικτύου (ethernet), πάνω στην οποία συνδέεται το καλώδιο UTP που κατεβαίνει από το Access Point

Λύση 5η (~65-100 Euros)

Αυτός ο τρόπος είναι έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι των προηγουμένων.

Απαιτεί:

¦ Μία εξωτερική συσκευή ασύρματου δικτύου που εμπεριέχει: 
¦ την κεραία 2.4GHz (τύπου panel με ισχύ >=14dBi), 
¦ το routerboard (το οποίο να υποστηρίζει τη λειτουργία bridge), 
¦ και την τροφοδοσία μέσω Power Over Ethernet. 

Το κουτί το τοποθετείτε σε ψηλό σημείο (συνήθως στον ιστό της κεραίας της τηλεόρασης σας) και από εκεί και πέρα το μόνο που χρειάζεστε είναι να σετάρετε (μέσω του ενσωματωμένου web interface) το router, να 'στοχεύσετε' σε κάποιον από τους κόμβους μας (για τη σωστή στόχευση θα σας βοηθήσει το web interface) και στη συνέχεια να κατεβάσετε ένα καλώδιο UTP από την κεραία στη θέση εργασίας σας!

Προαιρετικά


Αν θέλετε να συνδέσετε περισσότερους του ενός υπολογιστή, που βρίσκονται στο ίδιο οίκημα, μπορείτε:

¦ Είτε να παρεμβάλλετε ένα switch και στη συνέχεια με UTP καλώδια (<100m) να συνδεθείτε στην κάρτα ethernet του κάθε υπολογιστή.
¦ Είτε θα μπορούσατε να συνδέσετε το καλώδιο που κατεβαίνει από το εξωτερικό Access Point σε κάποιο άλλο εσωτερικό Access Point, το οποίο θα διαμοιράζει ασύρματα, μέσα στο οίκημα, την σύνδεσή σας με το Ασύρματο Δίκτυο του Δήμου. Η λύση αυτή βέβαια, αυξάνει το κόστος, αφού θα χρειαστείτε ένα επιπλέον Access Point και τόσες ασύρματες κάρτες όσοι οι υπολογιστές που θέλετε να συμμετέχουν στο δίκτυο.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top